Học tiếng Nhật cùng Conan-Kun Blog

0

LƯU Ý KHI GỬI 履歴書 QUA EMAIL

履歴書をメールで送る際のマナー マナー1:履歴書は指示されたらすぐに送る Khi bạn nhận được yêu cầu gửi SYLL thì nên gửi sớm nhất...